สัมมนา “คุยสบายๆ กับคอมพิว” ปี 2567

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด (CPP) ได้จัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “คุยสบายๆ กับคอมพิว”

ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่ลูกค้า ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรับฟังความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั่วประเทศที่ใช้งานระบบ Bukala ของเรา

ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Continue Reading

สัมมนาในหัวข้อ “คุยสบายๆ กับคอมพิว”

บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด (CPP) ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ “คุยสบายๆ กับคอมพิว” ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่ลูกค้า ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ซึ่ง CPP เล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานในหน่วยงานได้ในอนาคต

โดยจะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

Continue Reading

ทำบุญบริษัท ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม  2567   บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด ได้ทำบุญประจำปีบริษัทขึ้น  เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมี คุณนุชนาฏ กาญจนฉายา  เป็นประธานในพิธี ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ ศาลา 80 ปี วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ…

Continue Reading