ฉีดวัคซีน COVID-19

ตามที่ทางสำนักงานประกันสังคมมีโครงการ ” วาระแห่งชาติในการปูพรม ฉีดวัคซีนโควิด ” ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ไปนั้น
เมื่อวันที่ 9 – 10 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมาทาง บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด เองก็ได้ให้พนักงานในบริษัทฯไปรับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ณ ลานสแควร์ C&D หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นที่เรียบร้อย

Continue Reading

ทำบุญบริษัทประจำปี 2564

วันที่ 14 มกราคม 2564   บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด ได้ทำบุญประจำปี 2564  ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมี คุณนุชนาฏ กาญจนฉายา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ อาคารวชิรญาณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Continue Reading