News Update

ESS On Mobile เรามีอะไรบ้าง ?

Employee Self Service หรือ ESS ของเราจะประกอบไปด้วย 5 ...

ESS ดีอย่างไร ?

ระบบ ESS หรือ Employee self service เป็นระบบที่พนักงานสามารถ ...

ประกาศบริษัท

ใช้สำหรับประกาศข่าวสารต่างๆในบริษัท แจ้งวันหยุด หรือแนะนำพนักงานใหม่ ให้พนักงานในบริษัทได้ทราบ เป็นต้น ...

ปฏิทินการทำงาน

Bukala ของเราสามารถดูการเข้าออกงาน, การขาด, การลา และชั่วโมงทำงานต่างๆของตัวเองได้อย่างสะดวก ง่ายดายในหน้าเดียว ด้วยตารางการทำงานในรูปแบบของปฏิทิน ...

Bukala ดีอย่างไร ?

ระบบบริหารงานบุคคล Bukala สามารถตอบโจทย์งานด้านบุคคล ได้อย่างครอบคลุม ช่วยลดการทำงานของ HR ลง ...

Bukala Mobile Application

พนักงานจะเยอะแค่ไหนก็จัดการจบในระบบเดียว "Bukala Mobile" ฟีเจอร์การทำงานของ Bukala เรานั้น ครอบคลุมทุกขั้นตอนของ ...

สิทธิทำฟันประกันสังคม

ผู้ประกันตนใช้สิทธิทันตกรรม อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงินไม่เกิน ...

สิทธิวันลาคลอด สำหรับพนักงานเอกชน

กฎหมายเปิดช่องให้ลาคลอดเพิ่มได้อีก 8 วัน ให้มีเวลาอยู่กับลูกนานขึ้นและดูแลสุขภาพหลังคลอด เดิมทีกฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างที่ใช้สิทธิประกันสังคมสามารถลาคลอดได้ 90 วัน ...