Our Events

สงกรานต์ปี 67 บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด

เมื่อวันพฤหัสที่ 11 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด (CPP) ได้มีโอกาสร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรแด่ผู้บริหาร "คุณนุชนาฏ กาญจนฉายา" (Chief Executive ...

สัมมนา “คุยสบายๆ กับคอมพิว” ปี 2567

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด (CPP) ได้จัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “คุยสบายๆ กับคอมพิว” ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่ลูกค้า ...

สัมมนาในหัวข้อ “คุยสบายๆ กับคอมพิว”

บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด (CPP) ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ “คุยสบายๆ กับคอมพิว” ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่ลูกค้า ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ซึ่ง CPP เล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานในหน่วยงานได้ในอนาคต โดยจะจัดขึ้นใน ...

ทำบุญบริษัท ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม  2567   บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด ได้ทำบุญประจำปีบริษัทขึ้น  เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมี คุณนุชนาฏ กาญจนฉายา  เป็นประธานในพิธี ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ...

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ

วันที่ 9-10 มกราคม 2563 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทคอมพิวเพาเวอร์ จำกัด ได้จัด Outing ประจำปี พร้อมทำกิจกรรมดีๆร่วมกันกับการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน ...

ภาพบรรยากาศการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของพนักงาน เนื่องในวันสงกรานต์ปี 2562

ภาพบรรยากาศ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของพนักงาน เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด พนักงานทุกคนต่างร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บริหารบริษัทฯ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ...

การอบรมหลักสูตร Compu Personnel Bukala

เราขอนำภาพบรรยากาศความประทับใจที่วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อกัน มาฝากเพื่อระลึกถึงกันและกันค่ะ ...

เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรม Outing Party ของบริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด

ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงต้นปี  2562  ที่ผ่านมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสามัคคีกันระหว่างพนักงานในองค์กรณ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท  อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ...