Our Events

ฉีดวัคซีน COVID-19

ตามที่ทางสำนักงานประกันสังคมมีโครงการ " วาระแห่งชาติในการปูพรม ฉีดวัคซีนโควิด " ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ไปนั้น เมื่อวันที่ 9 - 10 มิ.ย. 2564 ...
Read More

ทำบุญบริษัทประจำปี 2564

วันที่ 14 มกราคม 2564 บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด ได้ทำบุญประจำปี 2564 ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมี คุณนุชนาฏ กาญจนฉายา เป็นประธานในพิธี ...
Read More

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ

วันที่ 9-10 มกราคม 2563 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทคอมพิวเพาเวอร์ จำกัด ได้จัด Outing ประจำปี พร้อมทำกิจกรรมดีๆร่วมกันกับการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน ...
Read More

ภาพบรรยากาศการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของพนักงาน เนื่องในวันสงกรานต์ปี 2562

ภาพบรรยากาศ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของพนักงาน เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด พนักงานทุกคนต่างร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บริหารบริษัทฯ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ...
Read More

งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2019 ในธีม Compu Retro Party ณ โรงแรมอโนมา

บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมจัดงานเลี้ยงปีใหม่โดยมาในธีม Compu Retro Party ณ โรงแรมอโนมาเมื่อวันศุกร์ที่  21 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันจับรางวัลพร้อมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ...
Read More

การอบรมหลักสูตร Compu Personnel Bukala 2018

เราขอนำภาพบรรยากาศความประทับใจที่วิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อกัน มาฝากเพื่อระลึกถึงกันและกันค่ะ ...
Read More

เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรม Outing Party ของบริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด

ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงต้นปี  2562  ที่ผ่านมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสามัคคีกันระหว่างพนักงานในองค์กรณ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท  อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ...
Read More