กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ

วันที่ 9-10 มกราคม 2563 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทคอมพิวเพาเวอร์ จำกัด
ได้จัด Outing ประจำปี พร้อมทำกิจกรรมดีๆร่วมกันกับการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี