CompuPower Events

ทำบุญบริษัทประจำปี 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566   ที่ผ่านมา บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด ได้ทำบุญประจำปีขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมี คุณนุชนาฏ กาญจนฉายา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ ศาลา 80 ปี วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ

Continue Reading

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ

วันที่ 9-10 มกราคม 2563 ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทคอมพิวเพาเวอร์ จำกัด
ได้จัด Outing ประจำปี พร้อมทำกิจกรรมดีๆร่วมกันกับการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี

Continue Reading

ภาพบรรยากาศการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของพนักงาน เนื่องในวันสงกรานต์ปี 2562

ภาพบรรยากาศ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของพนักงาน เนื่องในวันสงกรานต์
ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด

พนักงานทุกคนต่างร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บริหารบริษัทฯ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น

Continue Reading

เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรม Outing Party ของบริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด

ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงต้นปี  2562  ที่ผ่านมา

เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสามัคคีกันระหว่างพนักงานในองค์กร
ณ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท  อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา…

Continue Reading