สัมมนา “คุยสบายๆ กับคอมพิว” ปี 2567

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด (CPP) ได้จัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “คุยสบายๆ กับคอมพิว”

ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่ลูกค้า ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรับฟังความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั่วประเทศที่ใช้งานระบบ Bukala ของเรา

ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *