ทำบุญบริษัท ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม  2567   บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด ได้ทำบุญประจำปีบริษัทขึ้น  เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมี คุณนุชนาฏ กาญจนฉายา  เป็นประธานในพิธี ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ ศาลา 80 ปี วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *