สิทธิวันลาคลอด สำหรับพนักงานเอกชน

กฎหมายเปิดช่องให้ลาคลอดเพิ่มได้อีก 8 วัน ให้มีเวลาอยู่กับลูกนานขึ้นและดูแลสุขภาพหลังคลอด เดิมทีกฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างที่ใช้สิทธิประกันสังคมสามารถลาคลอดได้ 90 วัน ล่าสุดกฎหมายประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิวันลาคลอดให้อีก 8 วัน โดยการลาคลอดจะนับแบบรวดเดียวไม่สามารถแบ่งเป็นช่วงได้

และควรยื่นสิทธิลาคลอดล่วงหน้า 30 วัน  กฎหมายระบุว่า นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างหญิงในวันลาคลอดเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาไม่เกิน 45 วัน และเมื่อวันลาคลอดเพิ่มขึ้น 8 วัน บริษัทต้องจ่าย = 45 + 8 วัน แต่หากพนักงานไม่ได้ใช้สิทธิลาคลอดเพื่อตรวจครรภ์จำนวน 8 วัน บริษัทจะจ่ายแค่ 45 วันเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *