สิทธิทำฟันประกันสังคม

ผู้ประกันตนใช้สิทธิทันตกรรม อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงินไม่เกิน 900 บาท/ปี เพียงใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ก็สามารถเข้ารับการทำฟันได้แล้วทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *