สัมมนาในหัวข้อ “คุยสบายๆ กับคอมพิว”

บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด (CPP) ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ “คุยสบายๆ กับคอมพิว” ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่ลูกค้า ในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ซึ่ง CPP เล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานในหน่วยงานได้ในอนาคต

โดยจะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *