สงกรานต์ปี 67 บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด

เมื่อวันพฤหัสที่ 11 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด (CPP) ได้มีโอกาสร่วมรดน้ำดำหัว ขอพรแด่ผู้บริหาร

“คุณนุชนาฏ กาญจนฉายา” (Chief Executive Officer) และผู้ใหญ่ทุกท่านในวันสงกรานต์ เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

และปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *