ประกาศบริษัท

ใช้สำหรับประกาศข่าวสารต่างๆในบริษัท แจ้งวันหยุด หรือ
แนะนำพนักงานใหม่ ให้พนักงานในบริษัทได้ทราบ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *