ปฏิทินการทำงาน

Bukala ของเราสามารถดูการเข้าออกงาน, การขาด, การลา และชั่วโมงทำงานต่างๆของตัวเองได้อย่างสะดวก ง่ายดายในหน้าเดียว ด้วยตารางการทำงานในรูปแบบของปฏิทิน ทั้งนี้ในส่วนของหัวหน้างาน ยังสามารถตรวจสอบการเข้างานของลูกน้องได้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *