ภาพบรรยากาศการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของพนักงาน เนื่องในวันสงกรานต์ปี 2562

ภาพบรรยากาศ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของพนักงาน เนื่องในวันสงกรานต์
ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด

พนักงานทุกคนต่างร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บริหารบริษัทฯ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น