กองทุน SEF ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ?!

SEF  คือ  กองทุนใหม่ที่จะมาแทน  LTF   ซึ่งจะมีผลต้นปี 2563 นี้  โดย SEF สามารถซื้อกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีได้สูงถึง  30%  ของรายได้ 

โดยมีเพดานที่สามารถซื้อได้ไม่เกิน  250,000  บาท   

คุณมีรายได้เท่าไหร่จะสามารถซื้อกองทุนได้เท่าไหร่  (โดยไม่เกินเพดาน  250,000 บาท) มาดูตารางกัน  

รายได้   30,000   สามารถซื้อกองทุนได้     108,000  บาท

รายได้   40,000   สามารถซื้อกองทุนได้     144,000  บาท

รายได้   50,000   สามารถซื้อกองทุนได้     180,000  บาท

รายได้   60,000   สามารถซื้อกองทุนได้     216,000  บาท

รายได้   69,444   สามารถซื้อกองทุนได้     249,999  บาท 

————————————————————————–

** หมายเหตุ : ผู้ถือ LTF จะไม่ได้รับผลกระทบอะไร ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่จะไม่สามารถซื้อ LTF เพิ่ม

ได้อีกตั้งแต่ปี 2563 เป็นตันไป และ LTF ที่ถือไว้นั้นยังคงตามเงื่อนไขเดิมทุกประการ