เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรม Outing Party ของบริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด

ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงต้นปี  2562  ที่ผ่านมา

เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความสามัคคีกันระหว่างพนักงานในองค์กร
ณ คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท  อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา