General Ledger

ระบบบัญชีแยกประเภท

บัญขีแยกประเภท

 • แบ่งการทำงานตามบริษัท ประเภทธุรกิจ และ โครงการ
 • ผังบัญชีจัดระดับได้ 9 ระดับ
 • Pre-post ออกงบการเงิน โดยไม่ต้อง Post Batch
 • สอบถามงบทางจอภาพ ดูย่อยถึงรายการลงบัญชี
 • ออกเอกสารทางบัญชี ใบสำคัญ ภาษีซื้อ ภ.ง.ดง 3,53 , PV, RV, JV
 • งบการเงินระดับบริษัท ประเภทธุรกิจ หรือ โครงการ
 • กำหนดรูปแบบงบการเงิน
 • รายงานแยกประเภท รายวัน กระดาษทำการ งบการเงิน ฯลฯ

 

Sub – Ledger (ทะเบียน 2 ชั้น)

 • กำหนดทะเบียน Sub – Ledger
 • เก็บประวัติการเคลื่อนไหวของ sub – Ledger

 

การ Link กับระบบอื่น

 • กำหนด Map การลงบัญชีเป็น Compound entries
 • ส่งรายการเป็นรายการย่อย หรือ กรุ๊ปตาม PayIn (ด้านรับ)

 

สอบถามทางจอภาพ

 • งบการเงิน
 • งบเปรียบเทียบ (บริษัท, โครงการ, เดือน ฯลฯ)