ทำบุญบริษัทประจำปี 2566

วันที่ 12 เมษายน 2566   ที่ผ่านมา บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด ได้ทำบุญประจำปีขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมี คุณนุชนาฏ กาญจนฉายา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ ศาลา 80 ปี วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ