ทำบุญบริษัทประจำปี 2564

วันที่ 14 มกราคม 2564   บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด ได้ทำบุญประจำปี 2564  ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมี คุณนุชนาฏ กาญจนฉายา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในช่วงเช้าได้มีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ อาคารวชิรญาณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์