ฉีดวัคซีน COVID-19

ตามที่ทางสำนักงานประกันสังคมมีโครงการ ” วาระแห่งชาติในการปูพรม ฉีดวัคซีนโควิด ” ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ไปนั้น
เมื่อวันที่ 9 – 10 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมาทาง บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด เองก็ได้ให้พนักงานในบริษัทฯไปรับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ณ ลานสแควร์ C&D หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นที่เรียบร้อย