บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด

พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  ระบบงานบริหารงานบุคคล, ระบบงานอสังหาริมทรัพย์ และ ระบบทรัพย์สินถาวร โดยมีจุดประสงค์ออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมสำหรับธุรกิจภายในประเทศ เป็นที่ยอมรับ ในกลุ่มธุรกิจ และบริษัทชั้นนำ ต่างๆมากว่า 20 ปี เป็นระบบที่ช่วยในการจัดการบริหารข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจใน การดำเนินการทางธุรกิจ และด้วยความไว้วางใจของลูกค้า คอมพิวเพาเวอร์ ได้มีบริการดูแลระบบสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมไปถึง การจัดการดูแล Network และ Hardware ต่างๆของลูกค้า เป็นการบริการครบวงจร เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ